Nhượng quyền Vibe Marketing

  • Vibe Marketing giúp các doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi quy mô đạt được mục tiêu Marketing. Khi trở thành Giám đốc Vibe, bạn sẽ được chuyển giao công nghệ về kỹ thuật để tạo nên sự khác biệt trong ngành Marketing.

  • Vibe Marketing sẽ cung cấp cho đối tác nhượng quyền mọi thứ để xây dựng một hệ thống Marketing thành công bằng việc đào tạo và hỗ trợ liên tục. Thương hiệu Vibe là dành riêng cho chất lượng.

  • Phí nhượng quyền từ 40 000 bảng Anh.

 

 

Đối tác có nhu cầu tư vấn về mua nhượng quyền Vibe Marketing vui lòng điền vào Form mẫu TẠI ĐÂY, chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất.

 

0903 845 986