Nhượng Quyền Trà Bí Đao An An’s Tea & Cake

Thời gian nhượng quyền tiêu chuẩn:

– 3 năm đối với quầy

– 2 năm đối với xe

An An’s Tea & Cake sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ đối tác trong quá trình vận hành. Các chuyên gia của An An’s Tea & Cake sẽ tư vấn và đào tạo kỹ năng chuyên môn về chiến lược quản lý và phát triển thương hiệu ngay từ mở quán cho đến suốt thời hạn hợp đồng đối tác.

0903 845 986