Nhượng Quyền Trà Sữa TocoToco

  • Nhượng quyền trà sữa TocoToco

  • Giá nhượng quyền: 160-280 triệu (Đang có chính sách nhượng quyền 0đ)

  • Tổng đầu tư: 800-1,2 tỷ

  • Loại hình: Store hoặc Express

0903 845 986