Nhượng quyền MiniStop

  • Vốn đầu tư: 2-3 tỷ đồng.

  • Thời gian hoàn vốn: 18-36 tháng

  • Hợp đồng nhượng quyền: 5 năm

  • Diện tích tối thiểu: 30 mét vuông.

0903 845 986