Nhượng quyền sữa chua Yoboba

Nhượng quyền sữa chua Yoboba tốn bao nhiêu chi phí?

  • Phí nhượng quyền: 150 triệu đồng.
  • Thời hạn nhượng quyền: 3 năm.
  • Tổng đầu tư: 500-600 triệu đồng.
  • Thực đơn: hơn 20 món.
  • Mặt bằng yêu cầu: mặt bằng đẹp từ 60 mét vuông trở lên.

Hotline tư vấn nhượng quyền: 0903 845 986

0903 845 986