Nhượng quyền ONOFF

  • Yêu cầu mặt bằng: rộng 3,3 mét và tổng diện tích từ 45 mét vuông trở lên.
  • Tổng đầu tư: 50-500 triệu đồng.

Hotline tư vấn nhượng quyền: 0903 845 986

0903 845 986