Nhượng quyền Mixue

  • Mô hình: kem tươi + trà sữa và đồ uống
  • Giá nhượng quyền: 0đ
  • Chi phí máy móc: 246 triệu đồng
  • Chi phí xây dựng: 100-200 triệu đồng
  • Thời gian hoàn vốn: 10-16 tháng.
0903 845 986