Nhượng quyền kem Fanny

Nhượng quyền thương hiệu kem Pháp với hơn 25 năm kinh nghiệm

  • Tổng đầu tư: từ 1,2 tỷ đồng.
  • Hỗ trợ chuyển giao công nghệ.
  • Hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng.
  • Hỗ trợ Marketing chuyên nghiệp.
0903 845 986