Nhượng quyền Juicy Burgers

  • Chi phí xây dựng $ 45.000 – $ 290.000
  • Chi phí thuê mặt bằng $ 8.000 – $ 16.000
  • Mở phạm vi ngân sách cho mỗi nhà hàng $ 203.500 – $ 567.000
  • Ngân sách tiền mặt dự kiến (Có tài chính) $ 46.500 – $ 105.000

***Nếu đối tác, nhà đầu tư có nhu cầu về nhượng quyền Juicy Burgers tại Việt Nam xin vui lòng liên hệ:

TRANG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Số 43 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Email: info.nqtm@gmail.com

0903 845 986