Nhượng quyền Happy Homes

Nhượng quyền Happy Homes – Căn hộ dịch vụ cho thuê cao cấp:

  • Giá nhượng quyền linh động theo từng khu vực.

  • Được hỗ trợ chuyển giao quy trình vận hành 1 căn hộ dịch vụ cho thuê từ 15-20 phòng.

  • Được hỗ trợ thiết kế, thi công mô hình tiêu chuẩn khách sạn 3 sao.

  • Được chuyển giao tất cả tài liệu Marketing.

  • Được thừa hưởng lượng khách hàng có sẵn của Happy Homes.

  • Được độc quyền kinh doanh trong khu vực nhượng quyền.

  • Cam kết hỗ trợ khi trượt doanh số.

  • Thời gian hoàn vốn từ 8 tháng.

0903 845 986