Nhượng Quyền Giáo Dục Language Link

TẠI SAO CHỌN LANGUAGE LINK?

  1. BỀ DÀY KINH NGHIỆM 40 NĂM

  2. Hơn 120 trung tâm tại 6 Quốc Gia

  3. 1000 GIÁO VIÊN được tuyển dụng trên toàn cầu

  4. 600.000 HỌC VIÊN hiện đang học

  5. 1.500 KHÓA HỌC CELTA đã tổ chức thành công ở Trung Quốc

  6. Tổ chức khảo thí hàng năm 30.000 HỌC VIÊN TẠI HÀ NỘI

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC NHẬN NHƯỢNG QUYỀN LANGUAGE LINK

Quý vị được tham gia vào hệ thống Language Link Quốc tế và cần liên tục duy trì hệ thống tiêu chuẩn chất lượng của Language Link nhằm xây dựng và bảo vệ uy tín của thương hiệu Language Link trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ chất lượng và toàn diện.

Hotline tư vấn nhượng quyền: 0903 845 986

0903 845 986