Nhượng Quyền Garage Ô Tô Nova4x4

  • Đam mê trong lĩnh vực ô tô và độ xe ô tô
  • Tư tưởng tiến bộ trong kinh doanh
  • Coi trọng uy tín và đặt quyền lợi của khách hàng làm trung tâm.
  • Mặt bằng hoặc cơ sở kinh doanh tại khu vực các thành phố, các trung tâm đô thị của tất cả các tỉnh thành trong cả nước, t tối thiểu 200m2.
  • Có nguồn lực tài chính (tối thiểu từ 1 tỷ VND)
0903 845 986