Nhượng quyền gà rán Popeyes

 • Mức phí nhượng quyền: 50.000 USD
 • Chi phí thuê mặt bằng: 5.000 USD-15.000 USD
 • Chi phí phần mềm: 8.000 USD-260.000 USD
 • Chi phí xây dựng: 100.000 USD – 1.025.000 USD
 • Chi phí công nghệ và bảng hiệu: 165.000 USD – 165.000 USD
 • Chi phí training: 17.200 USD – 24.200 USD
 • Phí khai trương: 11.500 USD – 23.000 USD
 • Phí bảo hiểm: 9.000 USD – 18.000 USD
 • Tiền gửi đảm bảo: 2.500 USD – 50.000 USD
 • Giấy phép kinh doanh: 300 USD – 600 USD
 • Quỹ bổ sung 3 tháng: 20.000 USD – 30.000 USD
 • Tổng chi phí: 383.500 USD – 2.620.800 USD
0903 845 986