Nhượng quyền E – Coffee

Các mô hình nhượng quyền:

  • MÔ HÌNH KIOSK – XE ĐẨY: TỐI THIỂU 5-10m2
  • MÔ HÌNH ĐƯỜNG PHỐ: TỐI THIỂU 34-40m2
  • MÔ HÌNH PREMIUM: TỐI THIỂU 80-150m2

Chi phí nhượng quyền:

  • E-COFFEE KIOSK Takeaway: 30 TRIỆU/ 3 NĂM
  • E-COFFEE ĐƯỜNG PHỐ: 60 TRIỆU/ 3 NĂM
  • E-COFFEE PREMIUM: 60 TRIỆU/ 3 NĂM

 

0903 845 986