Nhượng Quyền DoCom, Chương Trình Giáo Dục

Mở trung tâm kỹ năng cho trẻ cùng DoCom:

  • Được chuyển giao công nghệ giảng dạy độc quyền từ DoCom.
  • Được chuyển giao toàn bộ tài liệu vận hành 1 trung tâm, không biết gì vẫn làm được.
  • Được chuyển giao tài liệu tư vấn giúp thuyết phục hoàn toàn phụ huynh.
  • Được cung cấp tài liệu Marketing cho trung tâm, không cần lo về thiết kế.
  • Được cung cấp tài liệu về Nhân sự.
  • Được tư vấn thiết kế mô hình phù hợp.
  • Được training cho từng giáo viên về kỹ năng giảng dạy kiểu mới.
  • Được cấp chứng nhận tập huấn cho giáo viên sau khóa huấn luyện.
  • Được cập nhật các chương trình giảng dạy mới nhất.

 

0903 845 986