Nhượng quyền cafe Napoli

Nhượng quyền cafe Napoli:

  • Gói nhượng quyền phổ thông: 70 triệu đồng.
  • Gói nhượng quyền phong cách Ý: 350 triệu đồng
0903 845 986