Nhượng quyền cafe Arobi

  • Giá nhượng quyền: 120 triệu đồng.
  • Thời gian nhượng quyền: 5 năm
  • Đào tạo: 2-4 tuần
  • Số lượng cửa hàng hiện tại: 23 cửa hàng

Hotline tư vấn nhượng quyền: 0903 845 986

0903 845 986