Nhượng quyền bánh mì Cô Thắm Sài Gòn

  1. Miễn phí Kiosk.

  2. Phí đặt cọc: 50.000.000đ/1 kiosk.

  3. Phí nhượng quyền hàng tháng: 3.500.000đ/tháng. 

  4. Phí set-up ban đầu: 

  5. KHÔNG chia lợi nhuận cho Cô Thắm Sài Gòn

0903 845 986