Nhượng quyền trà sữa Gong Cha

– Chi phí để được nhượng quyền thương hiệu là 1 tỷ đồng;

– Tiền bảo đảm là 30% giá trị nhượng quyền tương ứng với 300 triệu đồng;

– Chi phí mua nguyên vật liệu dự kiến khoảng 900 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí vận chuyển ra khu vực khác – đề xuất 1 cont 20 ft);

– Nguồn vốn dự phòng khoảng 800 triệu đồng.

– Tổng đầu tư từ 3 – 5 tỷ đồng.

 

0903 845 986