Nhượng quyền trà sữa Ding Tea

  • Giá nhượng quyền: 20.000USD

  • Thời gian nhượng quyền: không thời hạn

  • Tổng đầu tư: 1,3 đến 2 tỷ đồng.

  • Độ nhận diện: 81 cửa hàng ở Việt Nam.

0903 845 986