Nhượng quyền Cafe Laha

Cà phê Laha hiện đang nhượng quyền 3 mô hình:

  • Laha xe đẩy: 150 triệu đồng
  • Laha Kiosk: 450 triệu đồng
  • Laha Store: 1,5 tỷ đồng
0903 845 986